logo

Qədim insan məskənlərindən olan Tovuzun ərazisində zəngin tarixi abidələrə rast gəlinməsi tarixən aborigen tayfa və xalqların nümayəndələrinin yaşadıqları yurd yerlərindən olmasına əyani sübutdur.

Telefon
Ünvan
Elektron ünvan
Balıqçılıq fəaliyyəti

Balıq tutma

Rayonda balıq tutma ənənəsi əsasən Kür çayının sahillərində yerləşən kəndlərin əhalisinin əsas məşğuliyyəti sayılır. Kür qırağında tuqay meşələrinin yayılması, ekzotik landşaftla əhatə olunması turistlərin balıq ovundan yararlanmasına imkan verir. Kür çayının sahilində yerli balıqçılar çay üçün səciyyəvi olan müxtəlif növ balıqlar tuta bilirlər. Kür çayından bölgə və karp balıqlarını daha çox ovlamaq olar. Kürün qırağında balıq ovlamaq üçün xüsusi yerlərdə vardır ki, həvəskar olan turistlər bundan yararlana bilərlər. Su anbarı ala balıq, bölgə və digər balıq növlərinin ovu üçün əlverişlidir.

Balıq tutma