logo

Qədim insan məskənlərindən olan Tovuzun ərazisində zəngin tarixi abidələrə rast gəlinməsi tarixən aborigen tayfa və xalqların nümayəndələrinin yaşadıqları yurd yerlərindən olmasına əyani sübutdur.

Telefon
Ünvan
Elektron ünvan
TƏCRÜBƏLƏR

TƏCRÜBƏLƏR

Əsrik dərəsində
nəfəs dərin, Maral Bulağından
Su için

Sazlı-sözlü, aşıqlar yurdu.
Tovuzun insanları onun təbiətinə bənzəyir.